HT. Thích Huệ Hiền-phó thường trực BTS PG tỉnh Đồng Nai tân viên tịch

Vào lúc 11h ngày 10/03/2013 (nhằm ngày 29 tháng giêng, năm Quý Tỵ). Chư tôn thiền đức BTS PG tỉnh Đồng Nai trang nghiêm cử hành Lễ nhập kim quan Hòa Thượng Thích Huệ Hiền tại tổ đình Long Thiền, xã Hóa An, phường Bửu Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.


 

HT. Thích Huệ Hiền

-Ủy viên HĐTS GHPG Việt Nam

-Phó Thường trực BTS PG tỉnh Đồng Nai

-Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai

-Ủy viên MT tỉnh Đồng Nai 

-Phó hiệu trưởng trường TCPH Đồng Nai

-Phó chủ nhiệm Cao đăng chuyên khoa PG tỉnh Đồng Nai

HT. Thích Huệ Hiền, viên tịch vào lúc 13h 30p ngày 09/03/2013 (nhằm ngày 28, tháng giêng, năm Quý Tỵ) tại tổ đình Long Thiền, xã Hóa An, phường Bửu Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hưởng thọ: 60 tuổi - Hạ lạp: 40

  • Lễ nhập quan lúc 11:00h, ngày 10/03/2013 (29/01/Quý Tỵ) tại tổ đình Long Thiền
  • Lễ viếng từ 12h ngày 10/03/2013
  • Lễ di quan 08:00h ngày 14/03/2013 (03/02/Quý Tỵ) nhiễu quanh trung tâm Tp. Biên Hòa
  • Lễ nhập tháp tại tổ đình Long Thiền

Phật tử đồng hộ niệm trước lúc nhập kim quan

Chư Tăng trường Trung Cấp Phật Học Đồng Nai hộ niệm

Lễ thỉnh sư nhập kim quan


Lễ tưởng niệm của Ban Trị Sự tỉnh Đồng Nai


Lễ nhập kim quan
 


ERROR: Procedure or function sp_FrontReadingComment has too many arguments specified.