Lễ khởi công xây dựng chùa Thái Bình, xã Thiệu hợp, Thiệu hóa, Thanh hóa

Ngày 02/01/2012 lễ khởi công xây dựng chùa Thái Bình, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Trong không khí vui tươi, phấn khởi và mong đợi của chính quyền địa phương cũng như các quý phật tử gần xa. Đây cũng là một thắng duyên rất lớn cho ngôi chùa trải qua năm tháng thời gian và biến động của lịch sử, đến nay đã và đang được hiện dần mạo diện vốn có cổ kính, tráng lệ như sử sách ghi chép và người xưa ca tụng.

Đến dự và chứng minh lễ khởi công xây dựng chùa Thái bình có các cấp chính quyền và địa phương, chư tông đức, các quý phật tử gần xa.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động cảu buổi lễ

Lễ khởi công chùa Thái Bình

Chư Tôn đức, Tăng, Ni, và Phật tử, niệm Phật cầu gia hộ

Thầy trụ trì : Thích Nữ Đàm Nhân, động thổ nhà Tam bảo

 

Đăng tải bởi: L.B.Đ ( Gaf 171454898 )
ERROR: Procedure or function sp_FrontReadingComment has too many arguments specified.